poniedziałek, 2 marca 2015
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja 2015
Osiągnięcia
Szkoła
Konkursy
Zapraszamy do głosowania na stronę Internetową Szkoły.

Wejdź i zagłosuj

Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Aby zagłosować na naszą strone wystarczy kliknąć na logo i oddać głos

www.edukator.org.pl
Polecamy


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 1154691
Dzisiaj: 167
IP: 54.211.62.182

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 2

od 23-02-2004

Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu

Projekt ,,Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Człowiek-najlepsza inwestycja

Informacje o projekcie:
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji projektu: 02.06.2014- 19.06.2015

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 09-402 Płock ul. Ułańska 1
Biuro projektu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax  24/254-49-59, e-mail:kutno@zdz-plock.com.pl

Partner projektu:
Powiat Kutnowski- Starostwo  Powiatowe w Kutnie 99-300 Kutno ul. T. Kościuszki 16 

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul. Kościuszki 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności 24 uczniów (16 dziewcząt i 8 chłopców) do przyszłego zatrudnienia w okresie VI.2014-VI.2015

Zaplanowane formy wsparcia w projekcie:
1.    Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe;
2.    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych z matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych;
3.    Pozaszkolne zajęcia w ramach kursów:
 • Piekarz-cukiernik,
 • Barman I i II stopnia,
 • Barista,
 • Prawo jazdy kat.B,
4.    Współpraca z pracodawcami(staże zawodowe).

Zapewniamy  grupie docelowej:
 •  materiały szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • poczęstunek podczas zajęć.


Przy realizacji projektu zachowana będzie zasada polityki równych szans.
autor: Adam  2015-03-01        Skomentuj 0

DZIEŃ OTWARTY
autor: Adam  2015-02-27        Skomentuj 0

Studniówka 2015
W dniu 31 stycznia 2015 roku uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w tak długo oczekiwanym balu studniówkowym, który odbył się w Sali bankietowej w Sieciechowie.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 20 tanecznych krokiem poloneza 35 par.
Następnie głos zabrała młodzież, a po niej Pani Dyrektor Urszula Macioszczyk, która oficjalnie rozpoczęła ten niezwykły bal. Młodzież, zgromadzeni goście, rodzice oraz nauczyciele w karnawałowym nastroju spędzili czas do godziny 5.
GALERIA
autor: Adam  2015-02-27        Skomentuj 0

Apel porządkowy
W dniu 18 lutego 2015 roku odbył się w naszej szkole apel porządkowy na którym Pani Wicedyrektor Małgorzata Gładysiak dokonała podsumowania pracy uczniów w I półroczu
Najwyższa frekwencje uzyskały 4 klasy:
IV TZ- kelner
IV TZ- hotel
II TZ- kelner
IV TZ- org.

Uczniowie, którzy uzyskali 100 procentowa frekwencje- 7 osób otrzymało wyróżnienie w postaci 7 dyplomów.
Najwyższe średnie ocen uzyskały 3 klasy:
IV TZ- hotel
IV TZ- kelner
III TZ- hotel


Dużą satysfakcje odczuwali również uczniowie klasy III TZ- hotel których koleżanka- Natalia Olczak jest tegoroczną stypendystką prezesa Rady Ministrów.
Ponadto Pani Wicedyrektor przypomniała uczniom naszej szkoły o udziale uczniów w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz akcjach charytatywnych( SK, PCK, CARITAS, Wolontariat, SU).
W I półroczu odbył się również cykl spotkań o charakterze profilaktycznym, warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych.
Dumni jesteśmy również z realizacji projektu „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”
współfinansowanego z funduszy UE( od czerwca 2014r. do czerwca 2015r.).
Osoby ze 100% frekwencja:
Patrycja Kruczak- I TZ- kelner
Bernadetta Jaros- IV TZ- technik organizacji usług gastronomicznych
Magdalena Stasiak- IV TZ- technik organizacji usług gastronomicznych
Ilona Wróbel- IV TZ- technik organizacji usług gastronomicznych
Robert Cegiełka- II ZSZ
Barbara Fuz- II TZ- technik organizacji usług gastronomicznych
Ewelina Kruszyna- III TZ- technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych.
więcej...
autor: Adam  2015-02-27        Skomentuj 0

Wycieczka do Łodzi
W dniu 20 lutego 20015r.odbyła się wycieczka do Łodzi, w której uczestniczyli uczniowie klas: IV TZ kelner, IV TZ technik oug, III TZ kelner, II TZ kelner, II TZ technik hotelarstwa oraz II ZSZ kucharz. Opiekunami byli: Joanna Andrzejewska, Mariola Dębowska i Barbara Rosiak-Indrzejczyk. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Fabryki w Manufakturze. Przewodnik opowiadał o historii fabryki włókiennictwa oraz dziejach właściciela – Izraela Poznańskiego. Uczniowie wzięli także udział w warsztatach pod hasłem „Gra ekonomiczna”. Uczestnicy przenoszą się w czasie do XIXw., handlują, zarabiają, tworzą swoje przedsiębiorstwa. Próbują dorównać Poznańskiemu lub jego konkurentowi – Scheiblerowi w oparciu o specjalnie opracowane rekwizyty. Następnie zwiedziliśmy hotel Andels. Uczniowie zobaczyli lobby hotelu, restauracje, Spa, apartamenty i inne jednostki mieszkalne. Ostatnim punktem programu był seans filmowy w Cinema City. Wszyscy uczestnicy w dobrych nastrojach wrócili do domu.

Galeria
autor: Mirek  2015-02-25        Skomentuj 0

KOLEJNY SUKCES MONIKI W KONKURSIE BARMAŃSKIM
Monika Wróblewska uczennica  klasy III Technikum Zawodowego technik hotelarstwa, wywalczyła III miejsce w kategorii Młody Talent w polskiej edycji konkursu barmańskiego Calvados Nouvelle Vogue 2015, który odbył się 2 lutego 2015 r. w Krakowie.  Przygotowany przez nią drink o nazwie „The Red Rose” oczarował jury i uzyskał bardzo wysoką notę konkursową.  Celem konkursu barmańskiego Calvados NouvelleVogue 2015 było wyłonienie uczestnika międzynarodowej edycji tego konkursu we Francji. W zmaganiach wzięło udział 24 uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju oraz 27 barmanów profesjonalistów zrzeszonych w SPB.Zadaniem uczestników tegorocznej edycji konkursu było wykonanie „blind testu”  oraz skomponowanie  long drinka na bazie Calvadosu, syropów Monin i soków Tymbark.  Zawodnicy sporządzali swoje napoje w czterech porcjach.  Dodatkowym utrudnieniem dla uczniów było przygotowanie dekoracji w formule „open space", czyli pod czujnym okiem jurorów oraz widzów i w ograniczonym czasie 10 minut. W pierwszej części zawodnicy wykonywali „blind test”, w którym na podstawie smaku i zapachu mieli odgadnąć 6 różnych syropów marki MONIN, a następnie przygotowali stworzone przez siebie 4 porcje long drinków wybraną przez siebie metodą w ciągu 7 minut. Jak przystało na zawody barmańskie uczestnicy byli oceniani przez dwie komisje: techniczną i degustacyjną. Jury techniczne składało się wyłącznie z doświadczonych Master Bartenderów SPB, który oceniali technikę wykonania zgodnie z obowiązującymi zasadami pracy konkursowej na międzynarodowych zawodach barmańskich. W jury degustacyjnym zasiedli również barmani stowarzyszeni w SPB, którzy  oceniali smak, zapach i wygląd napojów. Konkurs był oceniany w systemie włoskim - jawnym (5 sędziów degustacyjnych i 2 skrajne oceny jury degustacyjnego były odrzucone).Suma oceny technicznej, degustacyjnej oraz punkty bonusowe za "blind test"- tworzyły punktację końcową konkursu. Monika za całość otrzymała  95 punktów. Była to druga punktacja konkursu. Dwaj zawodnicy zdobyli po 99 pkt. zajmując 1 i 2 miejsce.
Serdecznie gratulujemy Monice i przygotowującej uczennicę do konkursu pani Ewie Żydowo!
Galeria
autor: Mirek  2015-02-24        Skomentuj 0

Fundusze Europejskie
W dniu 28 stycznia 2015 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie informacyjne na temat „Z Unijnego na nasze,  czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich” . W spotkaniu, którego patronem jest Ministerstwo  Infrastruktury i Rozwoju wzięli udział  przedstawiciele  klas maturalnych oraz klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie poznali podstawy prawne oraz zasady działania Funduszy, zapoznali się z programami  operacyjnymi na lata 2014-2020 oraz uzyskali   praktyczne wskazówki  dotyczącą  pozyskiwania środków unijnych.
GALERIA
autor: Mirek  2015-02-24        Skomentuj 0

Współpraca z KP Policji w Kutnie
Dzięki współpracy z Komendą Powiatowej Policji w Kutnie rodzice uczniów klas pierwszych TZ i  ZSZ  w  dniu     29.stycznia 2015r. uczestniczyli w spotkaniu z podkomisarzem Grzegorzem Olesińskim z Wydziału ds. Nieletnich. Tematem prelekcji była  Odpowiedzialność  karna  nieletnich za popełnione czyny.
W ciągu I półrocza uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniach z podkomisarzem Olesińskim. W następnym półroczu planowane są prelekcje przedstawiciela KP Policji w Kutnie na temat cyberprzemocy. 
autor: Adam  2015-01-30        Skomentuj 0

Konferencja dotycząca kształcenia zawodowego
W dniu 29.01.2015r. odbyła się konferencja  „ Promocja  kształcenia zawodowego i dobrych praktyk   w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych”.  Program spotkania obejmował między innymi prezentację kierunków kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie. Naszą szkołę reprezentowały: pani Urszula Macioszczyk -  dyrektor szkoły   i pani Julita Ryś -  kierownik szkolenia praktycznego.                                              
Szczegółowej prezentacji kształcenia zawodowego naszej szkoły dokonała pani Julita Ryś –  która:
 • przybliżyła kierunki kształcenia;
 • omówiła realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych form pozyskiwania przez uczniów nowych umiejętności;
 • przedstawiła współpracę z pracodawcami i  środowiskiem lokalnym;
 • zaprezentowała formy doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • omówiła realizację projektu unijnego „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”.
W trackie spotkania uczestnicy konferencji  mieli możliwość degustacji wyrobów cukierniczych przygotowanych przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli.
GALERIA
autor: Adam  2015-01-30        Skomentuj 0

Starsze wiadomości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40Tłumaczenie
Konkurs
 
zawodowcy
 
Nowa strona 1

Ile czasu dziennie poświęcasz na oglądanie telewizji?
0- 1 godz
53% (303)
2-3 godz
16% (92)
4-7 godz
7% (39)
7- 12 godz
9% (49)
nie oglądam telewizji
15% (87)

Liczba głosów :570

Skomentuj 261
 
     

© 2003- 2009 Kutno A.F.
hosted & design www.troczewski.pl