piątek, 23 października 2020
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3346148
Dzisiaj: 656
IP: 3.237.186.116

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 5

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

centrum

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Z tej okazji składamy wszystkim społecznikom i wolontariuszom serdeczne życzenia-dużo uśmiechu i satysfakcji z podejmowanych zadań...

w naszej szkole mamy kilkanaście osób, które podjęło współpracę z Lokalnym Cenrum Wolontariatu w Kutnie. Od kilku lat działa też Szkolne Koło Caritas . W dniu swojego święta wolontariusze wraz z opiekunami będą uczestniczyli w happeningu promującym wolontariat w naszym mieście.

autor: Lewandowski  2012-12-04        Skomentuj 0

Światowy Dzień Solidarności Z Chorymi na AIDS

30 Listopada w Z. S. Z. nr 2 w Kutnie obchodzono ŚWIATOWY DZIEń SOLIDARNOŚCI Z CHORYMI NA AIDS. Uczniowie na znak solidarności z chorymi przypinali sobie czerwone wstążki.

 

Galeria

autor: Paula  2012-11-30        Skomentuj 0

Warsztaty Profilaktyczne Raka Szyjki Macicy

W dniu 30 listopada 2012 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne dotyczące nowotworu szyjki macicy. Zajęcia przeprowadziła Pani Anna Laskowska z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego działającego przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. W prelekcji wzięły udział klasy: II TZ kelner z wychowawcą Mariolą Dębowską oraz IV TZ kucharz z Panią Katarzyną Goszczyńską. Pani Anna Laskowska, która jest lekarzem - położnikiem z wieloletnim doświadczeniem opowiadała o profilaktyce raka szyjki macicy i konieczności systematycznego wykonywania cytologii

 

Galeria

autor: Paula  2012-11-30        Skomentuj 0

Konferencja

Pani Julita Ryś i pani Joanna Andrzejewska w dniu 28 listopada 2012 roku uczestniczyły w konferencji „Żywność i Żywienie w świetle współczesnej wiedzy” organizowanej przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Konferencja obejmowała następujące zagadnienia:

  • Tradycyjne produkty żywnościowe.
  • Kuchnia japońska- przedstawicielka kuchni dalekiego wschodu.
  • Dawne książki kucharskie. W poszukiwaniu polskiej tradycji kulinarnej.
  • Zasady koszerności i tradycyjna kuchnia żydowska. 

Galeria

autor: Adam  2012-11-30        Skomentuj 0

Konkurs Plastyczny
Uczniowie naszej szkoły:
1. Daria Tokarska  Kl. III TZ - oug
2. Jakub Kacprzak  Kl. III TZ - kucharz
3. Adrianna Pawlak Kl. I TZ - hotel
4. Malwina Seliga  Kl. I TZ - hotel
5. Amanda Ziętek Kl. I TZ - żug wzięli udział w Konkursie Plastycznym pod hasłem: "Świat w kolorach - Barwy jesieni". Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie przy współudziale Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Jury po zapoznaniu się z 108 pracami wyłoniło zwycięzców, a wśród nich wyróżnienie otrzymała
Adrianna Pawlak z Kl. I TZ - technik hotelarstwa.
Gratulujemy!   Galeria
autor: Mirek  2012-11-30        Skomentuj 0

Twoja Krew Ratuje Życie

23 listopada 2012 r . na terenie ZSZ nr 2 odbyła się kolejna Akcja Krwiodawstwa. Krew oddało 30 osób.

Galeria

autor: Paula  2012-11-23        Skomentuj 0

KOMUNIKAT
Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (http://www.oke.krakow.pl)  w   zakładce   portal  telewizyjny  znajdują  się  darmowe  Kursy  Open  Horizon . Materiały przeznaczone  są  dla maturzystów oraz   egzaminatorów  maturalnych   i  dotyczą zmian   w   egzaminie  ustnym   z  języka  obcego nowożytnego.
autor: Adam  2012-11-23        Skomentuj 0

KOMUNIKAT
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.) oraz Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 dokumenty ( opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie) uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający składa do 31 grudnia 2012r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2013r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.
autor: Adam  2012-11-23        Skomentuj 0

Światowy Dzień Cukrzycy

22 listopada w Sali Centrum Organizacji Pozarządowych „ Wspólny Dom ” w Kutnie odbyło się spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia Cukrzycy. Z tej okazji uczniowie kl II TZ – kelner, III TZ – kelner pod kierunkiem p. mgr inż. M. Ziembińskiej i p. mgr K. Karasińskiej – Pirowskiej przygotowali poczęstunek i obsługiwali zaproszonych gości. Za szczególne zasługi w rozwoju stowarzyszenia oraz niesienie szczytnej idei pomocy ludziom chorym na cukrzyce w Polsce, otrzymaliśmy Dyplom Uznania z rąk Sekretarza P.S.D. – Marii Czerwińskiej.

Galeria

autor: RudaPaula66  2012-11-23        Skomentuj 0


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl